Pagina's

zondag 7 december 2014

Drie uitgeverijen slaan de handen ineen.Per 1 december zijn drie uitgeverijen een samenwerking begonnen om te komen tot een poëzieplatform in Nederland. Het gaat om:


  • Stanza van Ton van 't Hof
  • crU van Nanne Nauta
  • Tungsten van Wolfram Smets


Het eerste zichtbare resultaat is een gemeenschappelijke webshop waar u door de beschikbare titels van hun fondsen  kunt bladeren en waar u kunt bestellen. De webshop vindt u hier http://www.stanza-cru-tungsten.nl


woensdag 1 oktober 2014

Over Permutaties


Permutaties is verschenen. Op 14 november 2014 vond de officiële presentatie plaats in Het Literatuurhuis te Utrecht. Meer info daarover vindt u hier.

U kunt de bundel hier aanschaffen.

Voor vragen, vraag het de auteur via nanne(punt)nauta(apenstaartje)ziggo(punt)nl


Quotes over Permutaties:
"Ik moest me bedwingen om vrouw en dochter niet wakker te schateren!"
"Laat de Permutaties permanent parmantig pronken."
"De Permutaties bevallen. De inleiding vind ik erg humoristisch."
"Echt tof, die haperende zinnen, die toch zingen."
"Hoe meer onzin Nanne Nauta schrijft, hoe vrolijker ik word."
"Ik lees er in op de WC vanwege de laxerende werking!"

zondag 28 september 2014

Puzzelpoëzie

Naakte man


N A M J V V K R O I K L I L X R 
P W G C B V E S W P W U F D Q Q 
L L A S A D N M M J V X O J D F 
C O L T T F I F N X K T X D S Y 
M G F G G H L V Y B T C S E G I 
B H T Q X S B G X I K W J N K J 
U R V V I N C S Y G P G C J Q H 
U C H C N Z A A N P A K T O S R 
W V M C V T N A A K T E K O H C 
O P M N G S Y G I I B M E F E R 
Y E Z O T Q V N Q Y O O A O Q Z 
F R E T S B U X R D Z H Z H M I 
E L A I C E P S K K H P U V I X 
Z H C E L J W K P K O O I M X S 
T B A E F K B A B A Z E Z E F W 
D E Q X J W X H Z A N P B T F Y 

AANPAK
KOOI
MAN
MET
NAAKTE
REDT
SPECIALE

De woorden van deze puzzel komen uit de 0-versie van mijn nieuwe bundel Permutaties.

zaterdag 27 september 2014

De Cereolfabriek

Ik las hier dat op 26-9 de Cereolfabriek opnieuw in gebruik is genomen. Nu niet (meer) als fabriek maar als culturele ontmoetingsplaats, waaronder een nieuwe bibliotheek.
Voordat het gebouw deze transformatie onderging maakt de Utrechts kunstenaar Dennis Teunissen prachtige schilderijen van de fabriek. Bij die schilderijen maakte ik weer een gedicht, een perfect sonnet, waarin ik ook suggereer dat de beroemde regels van Nijhoff over 'een geur van hoger honing' hier een oorsprong hebben liggen. Nu ben ik noch Nijhoffexpert noch -onderzoeker, dus de suggestie is vrijblijvend of wellicht al vele malen bewezen, ik weet het niet. Maar iedereen die in de tijd dat de fabriek nog zijn werk deed, in de buurt rondliep of woonde, zal onmiddellijk die zoete weeïge geur weer in zijn neus hebben.
Hoe dan ook, bij deze nog één keer het gedicht. Misschien iets als poster in de bibliotheek, Erica?
woensdag 10 september 2014

Interviews

Dezer dagen verschenen twee interviews. Alhier te vinden, na te lezen:zaterdag 6 september 2014

zaterdag 30 augustus 2014

Interview in De Utrechtse Internet Courant

Utrecht, 30-08-2014

Vandaag verscheen in/op DUIC een interview met mij gemaakt door Merel Blom.
Lees het hier.


zondag 24 augustus 2014

Vormen (5) - Sudaiku

Op de achterkant van veel mijn bundels staat iets als: 'Hij bedenkt regelmatig nieuwe dichtvormen, zowel autonoom als in opdracht, en brengt deze vormen tot leven in zijn karakteristieke stijl.' Eén van deze vormen is de Sudaiku.

Een sudaiku is een kruising tussen een sudoku en een haiku, oftewel een kruising van een cijferpuzzel met een dichtvorm. Bij een kruising van twee soorten is het altijd maar de vraag welke eigenschappen mee zijn gekomen en welke niet. Van de sudoku heeft de sudaiku meegekregen: het rooster van negen vierkanten van negen vakjes, het gebruik van de getallen 1 t/m 9 en de wetmatigheden die de verdeling van de getallen binnen dit geheel regeren. Van de haiku heeft de sudaiku de volgende eigenschappen in zich: de drieregeligheid en de lettergreepverdeling van 5-7-5 over de drie regels heen. Er zijn ook eigenschappen niet overgeërfd. Zo heeft een haiku als inhoudelijk kenmerk dat er een verwijzing naar een seizoen in zit. Dat is bij een sudaiku niet het geval. En daar waar een sudoku altijd één oplossing kent, kent een sudaiku er vele. Ook heeft zich in het genoom van de sudaiku een onverwachte eigenschap gemanifesteerd: elke sudaiku heeft een titel.

De sudaiku is onder niet opgehelderde omstandigheden in 2013 ontstaan in de Ariège in Frankrijk.
In 2013 verscheen de bundel Sudaiku's bij uitgeverij De Contrabas.

©Nanne Nauta.

Vormen (4) - Hyperhaiku

Op de achterkant van veel mijn bundels staat iets als: 'Hij bedenkt regelmatig nieuwe dichtvormen, zowel autonoom als in opdracht, en brengt deze vormen tot leven in zijn karakteristieke stijl.' Eén van deze vormen is de Hyperhaiku.

De Hyperhaiku vindt zijn oorsprong in de nieuwe HTML specificatie, HTML5. Bij het lezen van een deel van die specificatie ontstond bij mij enige weemoed over de teloorgang van de begintijd van HTML. HTML, voor wie zich dat afvraagt, is een afspraak over de opmaak van een tekst voor het gebruik op internet en dan met name het gebruik van hyperlinks daarin.

De definitie van de hyperhaiku is overzichtelijk: het is een haiku (eigenlijk een senryu, maar hypersenryu klinkt minder lekker, vind ik) die bestaat uit haiku's. Het beste is om even naar het voorbeeld te kijken, dan is het eigenlijk wel meteen duidelijk wat er bedoeld wordt.

Het ligt voor de hand dat hyperhaiku's vooral een digitaal leven zouden moeten leiden. Het is echter de eerder genoemde weemoed die mij heeft doen besluiten dat de vorm een echt boek op papier verdiende en geen website. In 2013 verscheen de bundel Hyperhaiku's bij uitgeverij De Contrabas.©Nanne Nauta

Vormen (3) - Perfect Sonnet

Op de achterkant van veel mijn bundels staat iets als: 'Hij bedenkt regelmatig nieuwe dichtvormen, zowel autonoom als in opdracht, en brengt deze vormen tot leven in zijn karakteristieke stijl.' Eén van deze vormen is het Perfect sonnet.

Een perfect sonnet of Euclides sonnet is eigenlijk een dubbelsonnet. Het telt 28 (= 2 maal 14) regels. 28? Ja, want 28 is een volmaakt (ook wel perfect genoemd) getal. Een volmaakt getal is een getal dat gelijk is aan de som van alle delers (ongelijk aan het getal zelf, 6 is deelbaar door 3, 2 en 1; 3+2+1=6). Euclides van Alexandrië, (~325 - ~265 vC), introduceerde het begrip in boek VII van zijn Elementen, in definitie XXII.

De eerste 10 volmaakte getallen zijn:

6/28/496/8128/33550336/8589869056/137438691328/
2305843008139952128/2658455991569831744654692615953842176/
191561942608236107294793378084303638130997321548169216

De eerste 14 regels vormen een zelfstandig gedicht. De overige 14 (verdeeld over 7-4-2-1) zijn omgevend, beschrijvend, reagerend.

De eerste Perfecte Sonnetten zagen het daglicht in 2002 tijdens de expositie Brandpunt in de voormalige Brandweerkazerne aan de Ganzenmarkt te Utrecht.

Er zijn op moment van schrijven geen perfecte sonnetten in officiële publicaties verschenen.

©Nanne Nauta

Vormen (2) - Domsonnet


Op de achterkant van veel mijn bundels staat iets als: 'Hij bedenkt regelmatig nieuwe dichtvormen, zowel autonoom als in opdracht, en brengt deze vormen tot leven in zijn karakteristieke stijl.' Eén van deze vormen is het Domsonnet.

Als je in Utrecht woont, is de Domtoren een onontkoombaar elementen in je bestaan. Toen er dan ook in 2009 een project gestart was waar gedichten over Utrecht centraal zouden staan, leek me dat het goede moment de Dom te verpakken in een dichtvorm.

De Domtoren is ongeveer 112 meter hoog, verdeeld in 5 meter windvaan, 13 meter spits, 26 meter achtkant, 29 meter vierkant en 39 meter vierkant. Ik heb de afrondingen zo gekozen dat het precies 112 meter is. Dit zie je terug in: titel van 5 woorden en respectievelijk strofen van 13 woorden in 2 regels, 26 woorden in 3 regels, 29 woorden in 4 regels en 39 woorden in 5 regels. Samen 14 regels (vandaar het sonnet in de naam)  en met de titel mee, het rijtje 1,2,3,4,5. 

Naast mijn gedicht in die vorm, dat overigens niet door de ballotage kwam van het oorspronkelijke project, hebben verschillende dichters een Domsonnet geschreven. De meest geslaagde vind ik zelf die van Daan de Ligt. Zijn gedicht vind je hier.

Domsonnetten van mijn hand zijn verder niet in publicaties verschenen.

©Nanne Nauta

Vormen (1) - Kruissonnet

Op de achterkant van veel mijn bundels staat iets als: 'Hij bedenkt regelmatig nieuwe dichtvormen, zowel autonoom als in opdracht, en brengt deze vormen tot leven in zijn karakteristieke stijl.' Eén van deze vormen is het Kruissonnet.

Het idee van het kruissonnet is ontstaan toen ik op een mooie vakantiedag langs een gehucht in Normandië kwam met de naam: La Croix-Sonnet. Dat plaatsje, het is eigenlijk vooral een kruising, ligt hier. Ik vond het in eerste instantie te voor de hand liggend om na te denken over een sonnet in kruisvorm. Eigenlijk dacht ik dat vast iemand dat al eens gedaan had, in het Frans dan. Thuisgekomen lang gezocht op internet, niets gevonden. Dat vond ik toch raar, en ben toen gaan puzzelen op deze vorm. Als je het resultaat nu ziet, is het wellicht moeilijk voorstelbaar, maar ik heb er heel lang over gedaan om de juiste balans te vinden. Hoe dan ook, het kruissonnet is er gekomen.

De eerste keer dat een kruissonnet de wereld zag was in 2005 bij de expositie Boom! bij galerie Kunstliefde in Utrecht.

Naast een aantal losse ongepubliceerde kruissonnetten, zijn de meeste gedichten verschenen in de bundel Kruissonnetten, uitgeverij De Contrabas, 2009.

Kruissonnetten bestaan in twee vormen (zie voorbeelden hieronder), één met kwatrijnen van twee lettergrepen en één met kwatrijnen van drie lettergrepen.©Nanne Nauta

zaterdag 26 juli 2014

Weg van de doodVoor Ton

Weg van de dood


52.087370, 5.145725
42.833333, 1.633333
42.890826, -0.119658
44.380947, 9.072092

52.093611, 5.121111
52.634173, 4.741861
52.093611, 5.121111
52.082096, 5.142482

52.093611, 5.121111
52.634173, 4.741861
52.634173, 4.741861
52.093611, 5.121111
(herhaal 150 maal)

50.216472, 1.559438
50.283333, 1.583333
52.085183, 5.142221
50.089392, -5.329188

52.093611, 5.121111
52.634173, 4.741861
52.634173, 4.741861
52.093611, 5.121111
(herhaal 150 maal)

52.105509, 5.150247
52.085888, 5.179356
52.085888, 5.179356
(wordt vervolgd ...)

©2014, Nanne Nauta


zaterdag 14 juni 2014

Nieuwe bundel

Op 1 april 2013 schreef ik op Facebook: 'ik overweeg het schrijven van een nieuwe, wederom zwaar overbodige en onleesbare, bundel'De mensen die mij kennen wisten: dit is geen grap. Nu een paar maanden later kan ik melden: het is zover. De bundel Permutaties is af. De kwalificaties overbodig en onleesbaar zou ik willen aanvullen met: onzinnig. Geheel in lijn dus met het reeds bestaande oeuvre.

Er wordt gewerkt aan de zaken er om heen. ISBN, opmaak, dat soort zaken. De productie van de bundel zal ook nog wel de nodige tijd in beslag nemen. Het is een tamelijk gecompliceerd geheel geworden. Elk exemplaar van de oplage van 50 zal namelijk uniek zijn. Genummerd van 1 t/m 50. Heeft u belangstelling voor een exemplaar met een nummer van uw voorkeur? Laat een bericht achter, hier, op Facebook, via mail. Voor elk nummer geldt: wie het eerst komt ... Natuurlijk krijgt u dan ook een uitnodiging voor de presentatie, in het najaar. Met VIP ontvangst!

Vergeven nummers:  
Mark van der S. .... 1
Ben B. ....................10

vrijdag 13 juni 2014

Nieuwsgedicht 2014 (3-21)

Nieuwsgedicht 2014 (3-21)

pijp zit twee dagen met chinees vast in geslachtsdeel
chinees zit twee dagen met pijp vast in geslachtsdeel
geslachtsdeel zit twee dagen met chinees vast in pijp
chinees zit twee dagen met geslachtsdeel vast in pijp
geslachtsdeel zit twee dagen met pijp vast in chinees
pijp zit twee dagen met geslachtsdeel vast in chinees

©2014, Nanne Nauta


http://www.nu.nl/opmerkelijk/3800297/chinees-zit-twee-dagen-met-geslachtsdeel-vast-in-pijp.html


woensdag 4 juni 2014

Hanneke wint de C. Buddingh’-Prijs 2014


Op 10 juni begint in Rotterdam voor de 45e keer Poetry International. Halverwege het programma, op 12 juni, wordt de C. Buddingh’-Prijs uitgereikt voor de beste debuutbundel van 2014. Ik kan er door omstandigheden zelf niet bij zijn, maar feliciteer vast op deze plaats Hanneke van Eijken met het winnen van deze prijs. Hoe ik dat zo zeker weet? Dat zit zo. Er zijn vier genomineerden, te weten: Hanneke van Eijken, Josse Kok, Maarten van der Graaff (met dubbel f, hij is tenslotte een volle achterneef van Wilhelmina K.) en Hannah van Wieringen. Van alle vier kunt u een gedicht leesluisteren als u op hun naam klikt. Ik neem aan dat de betrokkenen in goed overleg een representatief gedicht gekozen hebben. Voor drie van de vier kan ik in ieder geval zeggen dat dat klopt, aangezien ik drie van de vier dichters al langer ken. Ik kende alleen Hannah en haar werk niet.

Het werk van Josse, een vaste waarde in het optreedcircuit van slam’s, is eigenlijk te beperkt voor papier. Op het podium werkt het prima, de gedichten zijn amusant, ze lopen goed, maar ze hebben niet voldoende body (dat heeft de auteur overigens zelf wel) op papier. Die valt dus af.

Het werk van Maarten, een vaste waarde (lees: meubilair) van avonden in Perdu, vind ik zelf het interessantst van deze vier, maar veel te ingewikkeld om voor een jury tot unanieme besluitvorming te komen.

Het werk van Hannah ken ik dus niet goed, noch Hannah. Het gedicht dat we hier horen vertoont alle kenmerken van iemand die geslaagd is voor de schrijversvakschool (maar of ze dat gedaan heeft weet ik dus niet). Dat is mooi voor haar, en ze zal er vast een succesvolle carrière mee weten op te bouwen, maar voor het winnen van deze prijs is het nog te veel opleiding en te weinig Hannah.

Dan de winnares, Hanneke. Hanneke schrijft literair-historisch vermoedelijk niet de belangrijkste bijdrage van dit jaar, maar haar poëzie is precies en zorgvuldig geformuleerd, op het eerste oog en oor toegankelijk met een nasleep van diepgang. Het grootste risico voor haar om de prijs te winnen kan zijn dat de bundel al veel besproken en gelauwerd is in de landelijke pers.

Hoe dan ook: alle genomineerden gefeliciteerd met de nominatie en vooral heel veel plezier de 12e. 


maandag 26 mei 2014

Nieuwsgedicht 2014 (3-18)

Nieuwsgedicht 2014 (3-18)


aansluitprobleem en stresstest stuit op balansonderzoek
stresstest en aansluitprobleem stuit op balansonderzoek
balansonderzoek en stresstest stuit op aansluitprobleem
stresstest en balansonderzoek stuit op aansluitprobleem
balansonderzoek en aansluitprobleem stuit op stresstest
aansluitprobleem en balansonderzoek stuit op stresstest

© 2014, Nanne Nauta


http://www.nuzakelijk.nl/ondernemen/3785805/stresstest-en-balansonderzoek-stuit-aansluitprobleem.html

zondag 25 mei 2014

Nieuwsgedicht 2014 (3-17)

Nieuwsgedicht 2014 (3-17)


bal verwondt dolfijn met publiek
dolfijn verwondt bal met publiek
publiek verwondt dolfijn met bal
dolfijn verwondt publiek met bal
publiek verwondt bal met dolfijn
bal verwondt publiek met dolfijn

© 2014, Nanne Nauta


http://nos.nl/artikel/651847-dolfijn-verwondt-publiek-met-bal.html


zondag 18 mei 2014

Nieuwsgedicht 2014 (3-16)


Nieuwsgedicht 2014 (3-16)


uri geller maakt ijzerfabriek van lepels voor enorme gorilla
ijzerfabriek maakt uri geller van lepels voor enorme gorilla
enorme gorilla maakt ijzerfabriek van lepels voor uri geller
ijzerfabriek maakt enorme gorilla van lepels voor uri geller
enorme gorilla maakt uri geller van lepels voor ijzerfabriek
uri geller maakt enorme gorilla van lepels voor ijzerfabriek

© 2014, Nanne Nauta


http://www.nu.nl/opmerkelijk/3778360/ijzerfabriek-maakt-enorme-gorilla-van-lepels-uri-geller.html

zondag 4 mei 2014

Nieuwsgedicht 2014 (4-01)Nieuwsgedicht 2014 (4-01)


vrouw verwart hond met alarmnummer en belt leeuw
leeuw verwart hond met alarmnummer en belt vrouw
vrouw verwart leeuw met alarmnummer en belt hond
hond verwart leeuw met alarmnummer en belt vrouw
hond verwart vrouw met alarmnummer en belt leeuw
leeuw verwart vrouw met alarmnummer en belt hond
leeuw verwart hond met vrouw en belt alarmnummer
alarmnummer verwart hond met vrouw en belt leeuw
hond verwart leeuw met vrouw en belt alarmnummer
alarmnummer verwart leeuw met vrouw en belt hond
hond verwart alarmnummer met vrouw en belt leeuw
leeuw verwart alarmnummer met vrouw en belt hond
vrouw verwart hond met leeuw en belt alarmnummer
alarmnummer verwart hond met leeuw en belt vrouw
hond verwart vrouw met leeuw en belt alarmnummer
alarmnummer verwart vrouw met leeuw en belt hond
vrouw verwart alarmnummer met leeuw en belt hond
hond verwart alarmnummer met leeuw en belt vrouw
vrouw verwart leeuw met hond en belt alarmnummer
alarmnummer verwart leeuw met hond en belt vrouw
leeuw verwart vrouw met hond en belt alarmnummer
alarmnummer verwart vrouw met hond en belt leeuw
vrouw verwart alarmnummer met hond en belt leeuw
leeuw verwart alarmnummer met hond en belt vrouw

©2014, Nanne Nauta


http://www.nu.nl/opmerkelijk/3000279/vrouw-verwart-hond-met-leeuw-en-belt-alarmnummer.html

woensdag 30 april 2014

Nieuwsgedicht 2014 (3-11)

Nieuwsgedicht 2014 (3-11)


pop betaalt meer dan braziliaan voor uiterlijk van ton
braziliaan betaalt meer dan pop voor uiterlijk van ton
ton betaalt meer dan braziliaan voor uiterlijk van pop
braziliaan betaalt meer dan ton voor uiterlijk van pop
ton betaalt meer dan pop voor uiterlijk van braziliaan
pop betaalt meer dan ton voor uiterlijk van braziliaan

©2014, Nanne Nauta


http://www.nu.nl/opmerkelijk/3764671/braziliaan-betaalt-meer-dan-ton-uiterlijk-van-pop.html

Nieuwsgedicht 2014 (3-10)


Nieuwsgedicht 2014 (3-10)


motor ziet gezin masturberen op fries
gezin ziet motor masturberen op fries
fries ziet gezin masturberen op motor
gezin ziet fries masturberen op motor
fries ziet motor masturberen op gezin
motor ziet fries masturberen op gezin

© 2014, Nanne Nauta

http://www.nieuws.nl/opmerkelijk/20140429/Gezin-ziet-Fries-masturberen-op-motor