Pagina's

zondag 28 september 2014

Puzzelpoëzie

Naakte man


N A M J V V K R O I K L I L X R 
P W G C B V E S W P W U F D Q Q 
L L A S A D N M M J V X O J D F 
C O L T T F I F N X K T X D S Y 
M G F G G H L V Y B T C S E G I 
B H T Q X S B G X I K W J N K J 
U R V V I N C S Y G P G C J Q H 
U C H C N Z A A N P A K T O S R 
W V M C V T N A A K T E K O H C 
O P M N G S Y G I I B M E F E R 
Y E Z O T Q V N Q Y O O A O Q Z 
F R E T S B U X R D Z H Z H M I 
E L A I C E P S K K H P U V I X 
Z H C E L J W K P K O O I M X S 
T B A E F K B A B A Z E Z E F W 
D E Q X J W X H Z A N P B T F Y 

AANPAK
KOOI
MAN
MET
NAAKTE
REDT
SPECIALE

De woorden van deze puzzel komen uit de 0-versie van mijn nieuwe bundel Permutaties.

zaterdag 27 september 2014

De Cereolfabriek

Ik las hier dat op 26-9 de Cereolfabriek opnieuw in gebruik is genomen. Nu niet (meer) als fabriek maar als culturele ontmoetingsplaats, waaronder een nieuwe bibliotheek.
Voordat het gebouw deze transformatie onderging maakt de Utrechts kunstenaar Dennis Teunissen prachtige schilderijen van de fabriek. Bij die schilderijen maakte ik weer een gedicht, een perfect sonnet, waarin ik ook suggereer dat de beroemde regels van Nijhoff over 'een geur van hoger honing' hier een oorsprong hebben liggen. Nu ben ik noch Nijhoffexpert noch -onderzoeker, dus de suggestie is vrijblijvend of wellicht al vele malen bewezen, ik weet het niet. Maar iedereen die in de tijd dat de fabriek nog zijn werk deed, in de buurt rondliep of woonde, zal onmiddellijk die zoete weeïge geur weer in zijn neus hebben.
Hoe dan ook, bij deze nog één keer het gedicht. Misschien iets als poster in de bibliotheek, Erica?
woensdag 10 september 2014

Interviews

Dezer dagen verschenen twee interviews. Alhier te vinden, na te lezen:zaterdag 6 september 2014